POLSKA AKADEMIA NAUK
                                                 WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
                                                                    KOMITET SŁOWIANOZNAWSTWA                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                        Warszawa, 4 listopada 2018 roku

 

 

Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Profesorze!

        Uprzejmie zapraszam na posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 (26. piętro).

 

PROGRAM POSIEDZENIA:
Posiedzenie naukowe
                                                                                                         

                                                                      Prof. Bogusław Bakuła

                                                          (UAM Poznań)
                                                 

                                    Rosyjska dyskusja w kręgu myśli postkolonialnej w latach 2008–2018

 

Dyskusja.

 

Posiedzenie organizacyjne

  1. Ustalenie terminów posiedzeń Komitetu w roku 2019.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Wolne wnioski.

 

                                                                                                           

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                         KOMITETU SŁOWIANOZNAWSTWA PAN
                                                                                                                                   Piotr Fast