Komitet swym zakresem działania obejmuje

slawistykę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, folklorystykę i kulturoznawstwo słowiańskie), archeologię, etnologię oraz dawną historię Słowian.

Ponadto pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów.