Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 27 czerwca 2022 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

Przed rozpoczęciem części naukowej zebrania, Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN, prof. dr hab. Zbigniew Greń, poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłego 23 czerwca Pana dr. hab. Krzysztofa Wrocławskiego, emerytowanego profesora UW i wieloletniego członka Komitetu Słowianoznawstwa.

Część naukowa zebrania obejmowała krótkie wystąpienie Pana dr. hab. Patrycjusza Pająka, który zreferował podstawowe tezy udostępnionej wcześniej w formie nagrania wideo prezentacji pt. „Brzydota w filmach jugosłowiańskiej czarnej fali”. W dyskusji nad referatem wzięli udział Prof. Prof. Roman Lewicki, Milica Semków, Ryszard Grzesik, Grażyna Szwat-Gyłybow i Zbigniew Greń, a pytania dotyczyły m.in. związków kina jugosłowiańskiego z czechosłowacką nową falą, skali zjawiska czarnej fali na tle pozostałej produkcji filmowej w Jugosławii, miejsca Emira Kusturicy w jugosłowiańskim środowisku filmowym, polityki kulturalnej państwa jugosłowiańskiego i obecności konfliktów etnicznych w ówczesnej kinematografii.

Po kilkuminutowej przerwie Przewodniczący KS PAN otworzył część administracyjną spotkania, w ramach której, po przyjęciu protokołu z posiedzenia plenarnego w dniu 28 marca 2022 r., poruszona została kwestia sprawozdania z działalności Komitetu Słowianoznawstwa w okresie od lutego 2020 do czerwca 2022 roku. Pod dyskusję poddano następnie kwestię współorganizacji przez Komitet Słowianoznawstwa wydarzeń naukowych: II Kongresu czechoznawstwa polskiego i polonoznawstwa czeskiego w 2023 roku oraz konferencji „Światy Słowian. Miasta handlowe i handel od Łaby do Jeniseju (od X do XV wieku)” w 2022 roku. Obie propozycje współpracy zostały przez członków komitetu przyjęte w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa poinformował również o tymczasowym braku informacji dotyczących organizacji Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu.

Zebranie zakończyły wolne wnioski, w ramach których prof. dr hab. Zbigniew Greń poprosił członków Komitetu o zgłaszanie propozycji referatów na część naukową dwóch pozostałych zebrań w roku 2022. Przed zamknięciem posiedzenia poruszony został również problem organizacji kolejnych zebrań zdalnie lub na żywo, co uzależnione zostało od sytuacji epidemiologicznej w czasie bezpośrednio poprzedzającym organizację jesiennych spotkań.