Artykuł z „Rocznika Slawistycznego” w słoweńskich mediach

Z przyjemnością informujemy, że opublikowany w aktualnym (LXX, 2021) numerze wydawanego przez Komitet Słowianoznawstwa PAN czasopisma „Rocznik Slawistyczny” artykuł Prof. Prof. Tadeusza Lewaszkiewicza i Wiesława Wydry pt. „Słoweńskie/karynckie/podjuńskie” (?) liczebniki w łacińskim rękopisie z trzeciej ćwierci XII wieku (Heiligenkreuz, Cod. 250) spotkał się z dużym zainteresowaniem w Słowenii, gdzie odkrycia polskich autorów relacjonowane były szeroko przez ogólnokrajowe media. Materiały poświęcone pracy pojawiły się m.in. w wiadomościach kanału 1 Telewizji Słoweńskiej (Dnevnik, TV Slovenija 1 z dn. 12 czerwca 2022 r.), programach kulturalnych (Osmi dan, TV Slovenija 1 z dn. 16 czerwca 2022 r.), telewizjach komercyjnych (24UR, Pop TV z dn. 13 czerwca 2022 r.) i radiu (Ime tedna, Val 202 z dn. 20 czerwca 2022 r.).

Poniżej zamieszczamy fragmenty podsumowania artykułu, którego pełny tekst dostępny jest bezpłatnie na stronie czasopisma:

Przeanalizowane zapisy liczebników dotyczą niewątpliwie liczebników słowiańskich, ale jednoznaczne wskazanie konkretnego języka słowiańskiego nie jest możliwe. Najbardziej przekonujące jest powiązanie ich pochodzenia ze słoweńskim obszarem dialektalnym szeroko rozumianej Karyntii (głównie ze względu na poświadczenie kontynuantu psł. *ę, liczebnik eno < edno oraz liczebnik porządkowy w postaci fonetycznej tretji), ale nie da się też definitywnie wykluczyć (ze względu na poświadczenie samogłosek nosowych) polskiej podstawy językowej. (...) Wykorzystany przez nas rękopis jest szczególnie ważny z kilku powodów. Jeśli jest rzeczywiście związany ze słoweńskim obszarem językowym, to na uwagę zasługuje po pierwsze fakt, że rękopis poświadcza najstarsze zapisy słoweńskich liczebników i tym samym jedne z najstarszych słoweńskich wyrazów apelatywnych.