Informacja w sprawie stanu przygotowań do Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu.

Informujemy, że 2 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Slawistów. W trakcie posiedzenia podtrzymano decyzję, że XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów odbędzie się w Paryżu w 2025 roku.

W związku z przeniesieniem terminu Kongresu na 2025 rok zmieniony zostanie również terminarz działań organizacyjnych. Wstępnie przyjęto, że nowy termin zgłaszania referatów do wygłoszenia w sekcjach tematycznych to maj 2024 roku. Uściślenia terminów i aktualizacji zasad zgłaszania udziału w Kongresie należy się spodziewać w roku 2023. O wszelkich ustaleniach w tej sprawie poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ prof. dr hab. Zbigniew Greń

 

Informacja w sprawie stanu przygotowań do Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu (2023).

Informujemy, że 2 kwietnia 2022 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Slawistów. W trakcie posiedzenia poddano pod głosowanie wniosek Komitetu Organizacyjnego o przesunięcie terminu Kongresu, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, na rok 2025.

Wniosek ten został przyjęty znaczną większością głosów. Być może sprawa ta jeszcze powróci pod obrady na posiedzeniu MKS w sierpniu br., choć raczej nie należy się spodziewać zmiany tej decyzji.

W związku z przewidywaną zmianą terminu Kongresu oczekujemy, że najpóźniej na posiedzeniu w sierpniu br. zostanie przedstawiony nowy terminarz działań związanych z organizacją Kongresu i udziałem w nim delegacji krajowych. Niezwłocznie poinformujemy o tym Państwa i przedstawimy dostosowane do nowej sytuacji propozycje.

W imieniu Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Przewodniczący, /-/ prof. dr hab. Zbigniew Greń

 

Ogłoszenie nr 5 w sprawie udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że termin składania propozycji wystąpień w sesji posterowej Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu został przedłużony do 31 marca 2022 roku.

Pozostałe informacje, dotyczące tej formy udziału w Kongresie, znajdują się w Ogłoszeniu nr 3 Komitetu Słowianoznawstwa PAN (zob. niżej).

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Ogłoszenie nr 4 w sprawie udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu termin składania bloków tematycznych został przedłużony do 31 maja 2021 roku.

Pozostałe informacje, dotyczące tej formy udziału w Kongresie, znajdują się w Ogłoszeniu nr 1 Komitetu Słowianoznawstwa PAN (zob. niżej).

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Ogłoszenie nr 3 w sprawie udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku.

XVII MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW – CALL FOR POSTERS

Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że zgodnie z ustaleniami Międzynarodowego Komitetu Slawistów, jedną z form udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu (28 sierpnia – 1 września 2023 r.) jest prezentacja posteru. Jest ona przeznaczona dla młodszych pracowników naukowych: magistrantów i asystentów/doktorantów.

Każdy autor /autorka posteru będzie miał / miała możliwość jego prezentacji w trakcie kongresu w sesji posterowej (do 3 minut). Kwalifikację zgłoszeń przeprowadzają komitety narodowe, a więc dla posterów autorów / autorek z Polski – Komitet Słowianoznawstwa PAN.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w Kongresie w tej formie, proszone są o składanie propozycji wystąpień. Będą one rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN: Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.

Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących Komisji:

Językoznawczej – Prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Literaturoznawczo-Kulturoznawczej – Prof. dra hab. Lecha Miodyńskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 31 grudnia 2021 roku.

Kwestionariusz zgłoszenia posteru na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów Paryż 2023

Wszelkie informacje dotyczące Kongresu można znaleźć na stronie Kongresu: https://mks-paris.sciencesconf.org/.

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Ogłoszenie nr 2 w sprawie udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku.

XVII MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW – CALL FOR PAPERS

Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że rozpoczyna się formowanie polskiej delegacji na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów, który odbędzie się w Paryżu w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2023 roku. Polska delegacja, biorąca udział w posiedzeniach poszczególnych sekcji tematycznych, będzie się składać z 55 osób. Wnioski osób zainteresowanych udziałem w kongresie w tej formie będą rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN: Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.
Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących Komisji:

Językoznawczej – Prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Literaturoznawczo-Kulturoznawczej – Prof. dra hab. Lecha Miodyńskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 15 września 2021 roku.

Kwestionariusz zgłoszenia udziału w sekcji tematycznej XVII Międzynarodowego Kongresu Slawistów Paryż 2023

Teksty zakwalifikowane do programu Kongresu w części tematycznej zostaną opublikowane w księdze kongresowej polskiej delegacji (sfinansowanej przez PAN), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 14., Prace na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu 2023, odpowiednio w tomie pierwszym, językoznawczym lub w drugim, literaturoznawczo-kulturoznawczym.

Program Kongresu, wyznaczający projektowaną problematykę i tematykę obrad w podziale na sekcje tematyczne, jest zamieszczony na stronie organizatorów Międzynarodowego Kongresu Slawistów: https://mks-paris.sciencesconf.org/data/pages/Tematika_Paris_2023.pdf.

Na stronie Kongresu: https://mks-paris.sciencesconf.org/ podano również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich form udziału w kongresie: wystąpień w ramach sekcji tematycznych, bloków tematycznych, posterów, okrągłych stołów.

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Ogłoszenie nr 1 w sprawie udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminarzem prac nad organizacją XVII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu w 2023 roku, przyjętym przez Międzynarodowy Komitet Slawistów, bloki tematyczne należy zgłosić organizatorom w terminie do 1 maja 2021 roku. Zgłoszenia do udziału w ramach pozostałych form uczestnictwa w Kongresie będą przyjmowane w innym terminie, o czym powiadomimy odrębnym pismem.

Międzynarodowy Komitet Slawistów zalecił, aby zgłoszenia bloków tematycznych dokonać w porozumieniu z Komitetami Narodowymi. W wypadku Polski rolę Komitetu Narodowego pełni Komitet Słowianoznawstwa PAN. W związku z tym, przy planowaniu zgłoszenia bloku tematycznego, prosimy o równoległą stosowną informację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warunki organizacyjne i merytoryczne, jakie należy spełnić, zgłaszając blok tematyczny, można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Organizacyjnego Kongresu w Paryżu, a mianowicie: https://mks-paris.sciencesconf.org/.

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń