Skład KS PAN (kadencja 2020-2023 r.): 

 

Członkowie honorowi:

 

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek

Prof. dr hab. Hanna Taborska

Członkowie Akademii:

 

Prof. dr hab. Stanisław Gajda, członek rzeczywisty PAN

Adrian Jusupović, prof. IH PAN, członek Akademii Młodych Uczonych PAN

 

Członkowie z wyboru:

 

Prof. dr hab. Mieczysław Balowski

Prof. dr hab. Adam Bezwiński

Prof. dr hab. Joanna Czaplińska

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

Prof. dr hab. Piotr Fast

Dr hab. Anna Gawarecka, prof. UAM

Prof. dr hab. Dorota Gil

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik

Prof. dr hab. Bronisław Kodzis

Dr hab. Ewa Grażyna Komisaruk, prof. UWr

Prof. dr hab. Ewa Komorowska

Prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska

Prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz

Prof. dr hab. Roman Lewicki

Dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, prof. UAM

Prof. dr hab. Izabella Malej

Prof. dr hab. Lech Miodyński

Dr hab. Lilla Janina Moroz-Grzelak, prof. IS PAN

Prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska

Prof. dr hab. Milica Semków

Prof. dr hab. Janusz Siatkowski

Dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM

Dr hab. Jan Sokołowski, prof. UWr

Dr hab. Grażyna Szwat - Gyłybow, prof. IS PAN

Dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. UW

Prof. dr hab. Bogusław Zieliński

Prof. dr hab. Bogusław Żyłko