2022

Uchwała nr 1/2022 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 28 stycznia 2022 r., przyjęta obiegiem w dniach od 24 do 28 stycznia 2022 r.
W sprawie decyzji Sądu Najwyższego Rosji, nakazującej likwidację Stowarzyszenia „Memoriał”

Uchwała nr 2/2022 Komitetu Słowianoznawstwa PAN przyjęta obiegiem w dniach od 25 do 26 lutego 2022 r.
W sprawie wyrażenia poparcia dla „Oświadczenia środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę” z dnia 24 lutego 2022 r.

Załącznik do Uchwały nr 2/2022 Komitetu Słowianoznawstwa PAN przyjętej obiegiem w dniach od 25 do 26 lutego 2022 r.
Tekst „Oświadczenia środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę” z dnia 24 lutego 2022 r.

Wspólna uchwała nr 01/2022 z 01.04.2022 r. Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN
W sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej

Statement of the Committee of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences,
Affiliated as the Polish National Committee at the International Committee of Slavists, on questions submitted by the Organizing Committee of the ICS conference, Paris 2023

2021

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN
W sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Uchwała nr 1/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 marca 2021 r.
W sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Uchwała nr 2/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 17 maja 2021 r.
W sprawie poparcia stanowiska KRASP w związku z projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 3/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 października 2021 r.
W sprawie zaopiniowania kandydatki na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 4/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 października 2021 r.
W sprawie składu polskiej delegacji na Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu w 2023 roku

Załącznik do Uchwały nr 4/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 października 2021 r.
Skład polskiej delegacji na Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu w 2023 r.

2020

Uchwała nr 1/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 7 października 2020 r.
W sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 7 grudnia 2020 r.
W sprawie sytuacji w nauce polskiej

Uchwała nr 3/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie pozycji czasopism slawistycznych w Wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 4/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie punktacji czasopisma „Slavia Orientalis” w Wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 5/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie Wniosku Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o poparcie Wniosków Wydziału skierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie punktacji czasopism Wydziału w Wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego