Zakres działania

[English summary]

Komitet Słowianoznawstwa swym zakresem działania obejmuje slawistykę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, folklorystykę i kulturoznawstwo słowiańskie), archeologię, etnologię oraz dawną historię Słowian.

Komitet prowadzi działalność naukową i edukacyjną: organizuje cykliczne posiedzenia naukowe oraz konferencje, a także współpracuje z różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów.

Ponadto zajmuje stanowisko w sprawach dotyczących rozwoju dyscyplin wchodzących w zakres jego działania, a także mających ogólniejsze, istotne znaczenie społeczne. Pełni funkcję inspirującą badania, opiniotwórczą, doradczą i ekspercką.