Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 20 grudnia 2021 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

Część naukowa obejmowała krótką prezentację i dyskusję nad tezami referatu Pana dr. hab. Macieja Czerwińskiego, profesora UJ (Instytut Filologii Słowiańskiej UJ), który w wystąpieniu zatytułowanym „Spór o wielokulturowe dziedzictwo chorwackiej Dalmacji (na przykładzie twórczości Enza Bettizy)” przybliżył słuchaczom życiorys i twórczość dalmatyńskiego pisarza i publicysty Enzo Bettizy (1927-2017) na szerszym tle wielokulturowości i wielojęzyczności regionu w wieku XX i we wcześniejszych epokach.

Po krótkiej prezentacji otwarta została dyskusja, w której udział wzięli (w kolejności zabierania głosu) Prof. Prof. Lech Miodyński, Ryszard Grzesik, Dorota Gil, Andrzej Dudek, Bronisław Kodzis i Milica Semków. Zagadnienia poruszone w dyskusji obejmowały m.in. kwestie kolonizacji słowiańskiej i dziedziczenia elementów tradycji antycznej, relacji językowych w regionie (zwłaszcza wpływu języków romańskich na słowiańskie), obecności kultury węgierskiej oraz sefardyjskej w regionie, Dalmacji w dyskursie „utraconych ojczyzn”, kontaktów katolicko-prawosławnych w regionie i w życiu pisarza, a także stosunku Bettizy do słowiańskości.

Po kilkuminutowej przerwie Przewodniczący KS PAN, prof. dr hab. Zbigniew Greń, otworzył część administracyjną spotkania obejmującą 3 punkty:

1. przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego w dniu 4 października 2021 roku;

2. informację o stanie prac związanych z organizacją Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu w 2023 roku (w tym dyskusję nad możliwością zwiększenia limitu osobowego polskiej delegacji, ustalenie zasad przesyłania tez i streszczeń wystąpień, wstępne informacje o publikacji ksiąg kongresowych oraz informację o zgłoszeniu kandydatury Olgi Tokarczuk do wykładu plenarnego);

3. sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przekazanie informacji o spotkaniu władz Wydziału I PAN z przedstawicielami komitetów naukowych, wstępny plan obchodów 70 rocznicy utworzenia Polskiej Akademii Nauk oraz zaproszenia na wydarzenia naukowe towarzyszące jubileuszowi prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego oraz obchodom roku Błaże Koneskiego w Macedonii).