Informacja o współorganizowanych przez Komitet Słowianoznawstwa wydarzeniach naukowych

W przeprowadzonych podczas posiedzenia plenarnego w dniu 27 czerwca 2022 r. głosowaniach członkowie Komitetu Słowianoznawstwa PAN jednogłośnie poparli przedstawione przez Prof. Prof. Zbigniewa Grenia i Adriana Jusupovicia propozycje włączenia Komitetu w prace organizacyjne nad dwoma wydarzeniami naukowymi:

  1. II Kongresem Czechoznawstwa Polskiego, organizowanym z inicjatywy Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego przez Uniwersytet Opolski i Instytut Śląski w Opolu we wrześniu 2023 r.
  2. II konferencją z cyklu Światy Słowian pod tytułem Miasta handlowe i handel od Łaby do Jeniseju (od X do XV wieku), która odbędzie się w Warszawie 5-17 września 2022 r. przy współudziale Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Akademii Młodych Uczonych PAN, Centrum Badań Bizantynistycznych Oxfordu, Wczesnosłowiańskiego Seminarium Badawczego, Studium Europy Wschodniej UW, Instytutu Europy Środkowej oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Więcej szczegółów dotyczących obu wydarzeń będziemy publikować w stosownym czasie na stronie internetowej oraz na facebooku Komitetu Słowianoznawstwa PAN.