Profesor Stanisław Gajda (1945-2022)

Z wielkim smutkiem informujemy, że 23 listopada 2022 r. zmarł Profesor Stanisław Gajda, wybitny uczony i nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Katedry Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UO. W czasie swojej długiej kariery naukowej Pan Profesor zasiadał w wielu prestiżowych gremiach naukowych w kraju i za granicą. Jako członek rzeczywisty PAN zasiadał w Komitecie Językoznawstwa, któremu przewodniczył w latach 1999-2007, Komitecie Słowianoznawstwa i Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Pan Profesor był autorem wielu publikacji dotyczących różnych aspektów językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego, w tym pomysłodawcą i redaktorem serii wydawniczych „Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich” i „Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich”, oraz założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Stylistyka”.

Rodzinie i najbliższym oraz przyjaciołom, współpracownikom i uczniom Profesora składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Nekrolog na stronie Uniwersytetu Opolskiego wraz z informacją o pogrzebie

Nekrolog na stronie Instytutu Językoznawstwa UO i księga kondolencyjna Profesora Stanisława Gajdy